• เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
  • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
  • ไม่ติดยอดค้างชำระในสถาบันทางการเงิน

21-Feb-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลง
  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.