• ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีสถิติ
 • มีทักษะทางด้านการคำนวณ คิดแบบตรรกะ
 • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

09-Dec-16

 

Applied
 • 2 years of Retail Marketing and/or Merchandiser
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • Good communication and negotiation skill

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 5 years experiences in web application and web
 • Have Programming knowledge in C#.NET, C++, ASP.NET

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • 7 years’ experience in HR&Administration
 • knowledge of Labor Laws and personal income tax

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.