• ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • พัฒนาระบบการบริหารการดูแลลูกค้า

27-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, age 22-28 years old
 • Bachelor in Arts or any field with Japanese major
 • 0-1 yr exp in Japanese translation or interpreter

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี- ป.โท สาขาสถิติประยุกต์, สารสนเทศ
 • เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์คำนวน

22-Mar-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 40-45 years old
 • Good command of English
 • 10-15 years working experience

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.