• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
  • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
  • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor degree in any fields, Science field
  • At least 5 years experience in interpreter
  • Good command in Japanese Language

10-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.