• งานนักศึกษาจบใหม่
 • งานบริการเฉพาะทาง
 • งานล่าม งานแปลภาษา

25-Jul-17

 

Applied
 • Data Scientists, Data Engineer, Machine Learning
 • NLP, Thai Text Analytics
 • Science Park, Startup, Innovation

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged 32-40 years old
 • Bachelor’s or Master's Degree in Law
 • At least 5 years of experience in legal

24-Jul-17

 

Applied
 • Male, age 32-40 years old
 • Bachelor’s or Master's Degree in Law
 • At least 5 years experience in Legal, ER

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Legal Manager
 • Lawyer
 • Shopping Mall/ Real Estate experience

21-Jul-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 Year Experience in Law Firm or Corporate Legal
 • Excellent command in English (TOEIC Scores > 800)
 • Support Bridgestone Group Companies in Thailand

21-Jul-17

 

Applied
 • Support Sales&Marketing, Finance, HR, Supply Chain
 • Lead and partner with global and local Legal
 • Lead commercial contract drafting & negotiations

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Management Level
 • Regional Role
 • Good Benefit

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Regional Work in Scope of Asia Pacific
 • Analyzing Data or/and Making Database
 • High Proficiency in English & Communication Skil

11-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.