• แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น-ไทย
 • ปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25-35 ปี
 • แปลเอกสาร ญี่ปุ่น-ไทย , ไทย-ญี่ปุ่น แปลประชุม
 • มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับN2-N1

2 hours ago

 

Applied
 • Experience 1 years in Japanese interpreter
 • At least 3 years experience in Automotive
 • Japanese at Production line and in meeting

19 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality or Expat are welcome for project
 • Refining and Petrochemical industries
 • Energy Consultant

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 25-30 years old
 • Bachelor’s in Arts (Japanese) or related field
 • 3 years’ experience in Japanese Interpreter

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีใบอนุญาตทนาย และว่าความได้
 • สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

23-Jun-17

 

Applied
 • 1 year experience. Japanese interpreter
 • Document translation.
 • Prepare some report Japanese - English

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า หรือวุฒิบัตรด้านภาษาขั้นสูง
 • งานด้านเลขา และประสานงานกับคนจีน
 • ทำงานล่วงเวลาได้

23-Jun-17

 

Applied
 • Japanese interpreter , JLPT 2
 • 1 year contract - expand year by year.
 • Plant expansion - Automotive in Amata-Chonburi.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาเกาห
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งล่ามหรือแปลภาษา
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง 22-30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

23-Jun-17

 

Applied
 • To support Japanese staffs with translation
 • Bachelor degree, majoring in Japanese
 • Bonus 3-3.8

23-Jun-17

 

Applied
 • Interpret between Thai and Japanese in office
 • At least 1-2 years experience in interpreter
 • Transportation Support

23-Jun-17

 

Applied
 • Responsible for interpreting between Japanese
 • Assign tasks to workers from Japanese MD
 • Support sales activities, GA activities

23-Jun-17

 

Applied
 • providing both the field of manufacturing service
 • Opportunity to support of overseas expansion
 • Able to learn Japanese culture and business

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Japanese communication with Japanese level N2 up.
 • Salary 60,000 – 70,000 Baht (Depend on experience)
 • Work at Chachoengsao Province

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • legal
 • corporate legal
 • Corporate

23-Jun-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Service minded and entrepreneur in mindset
 • Strongly committed management team
 • 1-3 years relevant working experiences

23-Jun-17

 

Applied
 • Female or male, age 25-35 years old
 • Interpreting and providing translation services
 • Japanese Language (JLPT - N1, N2 Preferred).

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรีได้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Experience in fraud management, financial
 • Bachelor degree in Accounting or any related field

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • work in one of the Japanese biggest company
 • to develop Japanese skills
 • to learn production line

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • แปลการประชุม / แปลเอกสาร
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น
 • และผ่านการสอบวัดระดับ L3

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Japanese Language
 • Minimum one year experience as an Interpreter
 • Good Command in English and Japanese (JLPT N1,N2)

22-Jun-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female.
 • Bachelor degree in Japanese or relation field.
 • Request japanese test level 2 up

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female.
 • Bachelor degree in Japanese or relation field.
 • Request japanese test level 2 up

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Medical Ins, Meal Allow, etc.
 • Japanese Plastic Injection Manufacturing
 • Good command in Japanese (N2 Level up)

22-Jun-17

 

Applied
 • Education: Bachelor’s Degree or higher in Computer
 • Minimum 4 year experiences in business application
 • Motivation and negotiation skills a plus

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Officeได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Good Operational knowledge of SAP operating System
 • to organize,evaluate,interpret and summarize data
 • Ability to prepare forecasts and analyze industry

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Japanese or relate field
 • Japanese skill N1, N2
 • Speaking, listening, writing skill in Japanese

22-Jun-17

 

Applied
 • Male / Female
 • Age 38 years or over
 • Bachelor degree in related field

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Japanese Language
 • Excellent communication skills in Japanese
 • 2 years in Interpretation experience

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิงอายุ 28 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Excel และ Word ได้

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี ภาษาจีน
 • อายุ 23 ขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • Salary: 40,000 + Baht depending on Qualification a
 • 5 years experience
 • Cost Analysis and Control

21-Jun-17

 

Applied
 • Provide legal support to all business activities
 • Draft, review and negotiate various legal document
 • Manage disputes and legal proceedings effectively

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย หรือ ญี่ปุ่น ไม่จำกัดเพศ
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดและเขียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดีมาก

21-Jun-17

 

Applied
 • prefer female (male is acceptable) ,age: 35~50
 • N1 or N2 Japanese skill
 • at least 5 years experience in HR section

21-Jun-17

 

Applied
 • Strong Translation Skill (English-TH-English)
 • Work in Amata Chonburi/Bangna Office
 • High Responsibility

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age26-33 years old.
 • Degree/Master Degree in Computer Science
 • trong knowledge of design and develop web

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสาร แปลภาษา ประสานงานกับลูกค้า
 • ปวช. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสานงานระหว่างผู้บริหารชาวเกาหลีกับพนักงานคนไทย

21-Jun-17

 

Applied
 • Thai National, male or female, age 30 up
 • Bachelor’s degree in any field
 • Good Japanese language skills N2 or higher

21-Jun-17

 

Applied
 • 2+ years of experience in Law; compliance, ISO
 • Good knowledge in corporate laws and regulations
 • Good command of English

21-Jun-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Male or female
 • Aged between 23-35 years old

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma and above degree, major in Chinese.
 • Fluent Chinese with speak and write, Thailand loca
 • Patient and carefully, be good at microsoft ware

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp in Project management
 • Exp from Oil & Gas or related industry
 • Graduated in Petrochemical/Chemical engineer

20-Jun-17

 

Applied
 • Male and Female, Aged 40 years up
 • Bachelor's degree of Business Administration
 • At least 10 years, Experience in Business Planning

20-Jun-17

 

Applied
 • To work in one of the Japanese leading apparel
 • Chance to brush up your interpreter skills
 • Good command of Japanese (At least N2)

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Interpreter all field in factory.
 • Bachelor’s degree in Japanese or Relate field
 • Transportation, Bonus, OT, House allowance, etc.

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.