• สัญชาติไทย หรือ ญี่ปุ่น ไม่จำกัดเพศ
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดและเขียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดีมาก

1 hour ago

 

Applied
 • 10 years working experience
 • Degree in Law, Employment Relations
 • High responsibility, reliable, and accountable

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนออสังหาริมทรัพย์ช่วยเซลล์ชาวญี่ปุ่น
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้รถส่วนตัวในการทำงานได้

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field. Supply Chain
 • 1 year experience in the area of procurement
 • Experience in Service Agreement

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 1ปีขึ้นไป
 • Japanese Skill N1 UP
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อและบัญชี

1 hour ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • แปลภาษาจีนและไทย ทั้งคำพูดและตัวหนังสือ
 • แปลเอกสารบริษัททั้งหมดของผู้บริหาร
 • ประสานงานระหว่างคนไทยและคนจีน

1 hour ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 10+ years experience in business/financial
 • Accounting qualification highly desirable

10 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work in global company that aims
 • Able to work in the company listed
 • Able to work in company that do business

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2 mths., Medical Ins.,Car+Driver,OT Pay,etc.
 • International Automotive parts Trading company
 • Exp. in Sales Co / Admin / Secretary in JP Company

15 hours ago

 

Applied
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 • มีความขยัน ตรงต่อเวลา
 • คนไทย เพศ หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • Japanese Speaker all of meeting support to HR&GA
 • Support Japanese Staffs in HR&GA
 • Japanese Language Proficiency Test at level N3

28-Mar-17

 

Applied
 • to utilize your interpretation skills to expand
 • to get promotion to sales if you perform well
 • to grow with the company

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Must have knowledge & understand in Administration
 • Experience in the duty of applying Visa & Work
 • Monitor and Manage overall HR function

28-Mar-17

 

Applied
 • To translate Thai-Japanese and communicate
 • To translate Thai-Japanese at meeting and outside
 • To translate Thai-Japanese in Production

28-Mar-17

 

Applied
 • Being responsible for sourcing, screening
 • Managing vendor relations/partnerships
 • Overseeing workforce planning, utilisation

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female, age not over 30 years old
 • 0-2 years’ experience in HR, GA, Translater
 • Good command in Japanese N2,N3

28-Mar-17

 

Applied
 • Sale and responsibility report
 • E-mail and Contact to Japanese Sale
 • Support Japanese sale to sale to sale Boiler

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Electrical Engineer
 • Over 15 y of experience for operation&maintenance
 • Holding Thai Electrical Engineering license

28-Mar-17

 

Applied
 • work with company which have many benefit
 • Be able to learn the business from Japan
 • able to use Japanese skill and develop your skill

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate between Thai and Japanese side
 • Translate document.
 • Interpreter Customer Audit.

27-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for interpreting & general assistance
 • Interpret for production meeting, quality meeting
 • Provide general support for Japanese managers

27-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาเกาห
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งล่ามหรือแปลภาษา
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ

27-Mar-17

 

Applied
 • Diploma and above degree, major in Chinese.
 • Fluent Chinese with speak and write, Thailand loca
 • Patient and carefully, be good at microsoft ware

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Interpret, Translator
 • Japanese Proficiency Test Level 2 up
 • Experience at least 2 years

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female age 23-35 years old
 • 1-7 year exp. in Sales, Trading or MFG
 • Good command in Japanese & English

27-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 24-35 years old.
 • Japanese Language Proficiency Test at level N2 N1
 • Welcome new graduated

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 22-35 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน,เขียน,สื่อสารภาษาจีนได้
 • มีประสบการณ์แปลเอกสารหรือล่าม

27-Mar-17

 

Applied
 • 8+ years of experience in Law; managerial level
 • Strong knowledge in corporate laws and regulations
 • able to work under high stress

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 25 - 35 years old.
 • 2 - 5 years working in Japanese interpreter
 • Able to speak in English language.

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word , excel ได้ดี

27-Mar-17

 

Applied
 • Preparation production document
 • Interpreter for meeting of Japanese Management
 • Japanese Language Proficiency Test at level N3

27-Mar-17

 

Applied
 • Proceed by follow the policy and regulation
 • Proceed by following and safety function
 • Planning, Control and preparing reports

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์งานขาย
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น
 • ชอบติดต่อประสานงาน

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female age 23-35 years old
 • 1-7 year exp. in Sales, Trading or MFG
 • Good command in Japanese & English

25-Mar-17

 

Applied
 • Thai Female, age not over 30 years old
 • 0-2 years’ experience in HR, GA, Translater
 • Good command in Japanese N2,N3

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรีได้

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female 27-35-year-old
 • Good command in Japanese (Level-N2 up)
 • Control production and report production

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Law from reputable unversity
 • Min 5 yrs Exp from Oil and Gas/Power/Energy
 • Good command in English

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer science
 • 2 years of SCM experience
 • Experience in analyzing and creating queries

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับหัวหน้าแผนกด้วยภาษาญี่ปุ่น
 • แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น

24-Mar-17

 

Applied
 • แปลเอกสารไทย-จีน เป็นผู้ช่วยล่าม
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีนกลาง
 • สามารถแปลภาษาได้เป็นอย่างดี

24-Mar-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • มีความสามารถทางภาษา
 • รักงานบริการ

24-Mar-17

 

Applied
 • Good Japanese Language skills JLPT/N2 level
 • Thai National, male or female, age 28-35
 • Visit existing and new clients

24-Mar-17

 

Applied
 • Conduct Sales activities, business development
 • Visit existing and new clients
 • Oversea the Sales department and operations

24-Mar-17

 

Applied
 • Japanese interpreter position
 • Good benefits and Good incomes
 • Good comand in Japanese and English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female with good health
 • Japanese language proficiency test in Level 2
 • Working at Wellgrow Industrial Estate

24-Mar-17

 

Applied
 • Support Japanese sale to sale Boiler
 • To prepare sales report
 • Good command in Japanese/English

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ความรู้ภาษาญี่ปุ่นระบบ JLPT 2 ขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.