• แปลเอกสารไทยจีน-จีนไทย
 • เป็นล่ามสนทนาสื่อสารระหว่างคนจีนและคนไทย
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

15 hours ago

 

Applied
 • แปลเอกสารไทยจีน-จีนไทย
 • เป็นล่ามสนทนาสื่อสารระหว่างคนจีนและคนไทย
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

15 hours ago

 

Applied
 • Interpreter between Korea and Thai staff
 • 0-3 Years’ experience in interpreter role.
 • Support production line.

15 hours ago

 

Applied
 • Interpreter between Korea and Thai staff
 • 0-3 Years’ experience in interpreter role.
 • Support production line.

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai Nationality, Female age 25-30 years old
 • Japanese Language Proficiency Test at level N2 up
 • At least 2 years experience in related field.

15 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Degree in Japanese Language (N2 or above)
 • 3 years’ experience in Translator

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ หากมีประสบการณ์ ด้านภาษาเกาหลี
 • ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่ สายภาษาเกาหลี

24-Oct-16

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นล่ามไทยจีน - จีนไทยให้กรรมการบริษัทฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

24-Oct-16

 

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นล่ามไทยจีน - จีนไทยให้กรรมการบริษัทฯ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป
 • หาก N3 ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์แปลในส่วนงาน Admin และ Production

24-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female , age 23-35years
 • Bachelor's degree in any related field
 • Good interpersonal and Communication skills

24-Oct-16

 

Applied
 • อายุ : 22-35 ปี
 • เพศ : ชายหรือหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor 's degree in Law, Political science.
 • 5- 7 years in employee relations and development.
 • Being ER consultant for all employees.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate between Japanese and Thai staff
 • Translate document and meeting
 • Take responsibilities in Production control

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male only - Japanese nationality, resident in Thai
 • Age at least 35 years old
 • Good command of English

24-Oct-16

 

Applied
 • แปลเอกสาร ไทย-จีน, จีน-ไทย
 • Can Translate Chinese & Thai Language
 • Have a skill of translator

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • Fluent in Chinese language skill
 • Fluent in Chinese language skill

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Japanese interpreter.
 • Certificated Japanese Language Level N1 or N2.
 • Bachelor’s degree or higher in any related field.

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Can communicate between Japanese and Thai Staff
 • Translate the document from Thai language
 • Interpreter between Thai staff and Japanese staff

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • แปลงานที่ประเทศญี่ปุ่น
 • แปลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ระดับ N1,N2

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย, ไทย-จีน
 • เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย
 • แปลในที่ประชุม

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น หรือกรณีศึกษาที่ต่างประเทศ
 • ผ่านการทดสอบได้ระดับ N2 ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และแปลภาษาญี่ปุ่นได้ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female,Thai nationality,Age 25-35
 • Bachelor Degree in Japanese major
 • Have JLPT test is an advantage

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้
 • สามารถไปทำงานที่่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีได้

21-Oct-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาจีนได้
 • สามารถไปทำงานที่่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรีได้

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor 's degree in Law, Political science
 • 5-7 years in employee relations & development
 • Being ER consultant for all employees

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Japanese or English
 • 5-10 years leading people or management.
 • 3-5 years of working experience

20-Oct-16

 

Applied
 • อายุ : 22-35 ปี
 • เพศ : ชายหรือหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี

20-Oct-16

 

Applied
 • ภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป
 • หาก N3 ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์แปลในส่วนงาน Admin และ Production

20-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female , age 23-35years
 • Bachelor's degree in any related field
 • Good interpersonal and Communication skills

20-Oct-16

 

Applied
 • Strengthen and manage client retail investment
 • Update retail mapping in database system
 • 2 years of retail planning, data analysis

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor degree in Engineer, Statistics
 • Have experience 1-2 years in Demand Planner

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นด้านภาษาญี่ปุ่น
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุนได้ในระดับ N3 หรือ N2

19-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age does not matter
 • N2 or N1 Japanese certification
 • Experience in interpreting between Japanese & Thai

19-Oct-16

 

Applied
 • 0-5 years work experience Japanese Coordinator.
 • Japanese Interpreter.
 • Good command in Japanese (N1-N2)

19-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female Bachelor's degree in related field.
 • Minimum 7 years experience.
 • Good communication in English and Chinese.

19-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Japanese or relevant
 • Good command in Japanese (JLPT N3-N1)
 • Good interpersonal skills, and Service minded

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Japanese or relevant
 • Good command in Japanese (JLPT N3-N1)
 • Good interpersonal skills, and Service minded

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Japanese or relevant
 • Good command in Japanese (JLPT N3-N1)
 • Good interpersonal skills, and Service minded

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และ พรบ. อื่นๆ
 • มีทักษะด้านการสรรหาว่าจ้าง และฝึกอบรม

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.