• จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท อักษรศาสตร์
 • มีความสนใจในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับจีน

3 hours ago

 

Applied
 • Analyzing contracts of vendors thoroughly
 • Supervise procurement, tax, production, int'l law
 • International engineering regulations

8 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • BS or equivalent in engineering, MBA preferred
 • More than 3 years’ experience in manufacturing

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ERP, SCM, EAM, Data Science, Machine Learning
 • 5 full-cycle projects, Business Analyst, SA
 • mobile office

8 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Law or higher
 • Experience in non-life insurance business
 • Strong knowledge of insurance policy

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Law graduate with 7 yrs exp. as corporate legal
 • Good knowledge of Thai laws and regulations
 • Good English, leadership, communication skills

8 hours ago

 

Applied
 • financial analysis and performance reporting
 • managing PMM/LE/TDT/ASP planning cycles
 • 7 years working experience with MNC

8 hours ago

 

Applied
 • กำกับ ดูแลและปฎิบัติหน้าที่งานเลขานุการบริษัท
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • (Manpower) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า2ปี

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

8 hours ago

 

Applied
 • Experience as Legal Head from Finance & Securities
 • Degree in Law + a higher degree is preferred
 • Good knowledge in “Securities Law”

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Real Estate, Finance
 • Experience from retail business is preferable
 • Very good command in English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Listed or Public Company will be advantage
 • Draft Contract & Company Secretary Experience
 • Retail or Dynamic Environment is preference

8 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Develop and manage animal protection projects
 • Implementing locally global animal welfare matters
 • Communicate goals to external & internal audiences

8 hours ago

 

Applied
 • Teamwork
 • Challenging role
 • Great environment

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide legal advice, consultation and assistance
 • Draft, review and revise legal contracts
 • Ensure compliance with good corporate governance

8 hours ago

 

Applied
 • Business Planning / Management Accounting
 • Rolling forecast and variance analysis
 • Feasibility study and project/program analysis

8 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Fluent in Thai and English, both writing and oral
 • From well-known MNC's or public listed companies
 • Leading Thai universities or abroad

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Statistics or related field
 • Excellent knowledge of statistics, survey
 • Excellent writing and communication skills

8 hours ago

 

Applied
 • Degree in a Mathematic, Statistics
 • Excellent interpersonal and team skills
 • Good English communication, both oral and written

8 hours ago

 

Applied
 • Compliance and Local regulations
 • Law, Finance, BA degree
 • Experience in Legal/Audit firm

8 hours ago

 

Applied
 • Strong verbal and written communication skills
 • Experience in a customer service/call cener
 • Excellent English and Chinese written and verbal

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in the company listed with first section
 • Able to work in Phromphong area
 • Able to learn Japanese culture and business

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage the development of strategic customer
 • To manage the development of customer
 • Manage the development of business analysis

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Providing and supporting strategic initiatives
 • Being responsible for business development
 • Analysing insights into key business trends

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree preferably in Social Science
 • 3 years work experience in government affairs
 • Have good knowledge of Thai laws

22-Jun-17

 

Applied
 • 3 years in product license registration
 • Enzyme, Prebiotic, Probiotic, Nutraceutical
 • Nutrition/Health supplement, Food additives, Nutra

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Communication
 • Expertise and passion for data and data analysis
 • Experience working as data scientist, data analyst

22-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 28 - 38 ปี
 • มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
 • เพศชาย/หญิง มีความรักในงานด้านบริการและไอที

22-Jun-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality, age 40-45 years
 • Master's degree or higher in Law
 • 12 years of direct experience in project

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Gathering, clarifying and analyzing business
 • Clearly communicating software specifications
 • Providing detailed business and technical document

22-Jun-17

 

Applied
 • A leading international service business
 • Develop and manage site days of Inventory plans
 • Communication and coordination with Sales

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Newly created opportunity due to growth
 • Responsible for an expanding region
 • Amazing travel perks

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

22-Jun-17

 

Applied
 • At least 3 years of exp in government affairs
 • Experienced with land transportation, tech startup
 • Fluent in Thai and English

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for global agriculture business, fast growth
 • To evaluate Knowledge Transfer team's performance
 • Good English, data analysis, communication skills

22-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

22-Jun-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Ratburana

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in any related
 • 3 years' work experience in contact centre
 • Experience in Resource Planner and Analyst

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Accounting, Finance, Economy
 • 2 - 5 years working experience
 • CPA Candidate will be given consideration

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์บังคับคดีหรือเคยว่าความอย่างน้อย3ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่ธนาคารหรือบริษัทในเครือ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s and Master’s Degree in Laws
 • Fluency in English communication
 • Enjoy challenging tasks, takes initiative

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 2-6 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานกฎหมาย

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Commercial
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจโครงสร้าง Income Statement ของธุรกิจ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Telecom Law
 • Leading Thai universities and/or abroad
 • Lawyer License

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาจีนได้ดี
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขา

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.