• ทำงานด้านฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • สนองตอบนโยบายการฝึกอบรม พัฒนา
  • รู้กฏหมายแรงงานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

17 hours ago

 

Applied
  • Providing help and advice to customers regarding
  • Communicating courteously with customers
  • Handling customer complaints

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.