• สัญชาติไทย หรือ ญี่ปุ่น ไม่จำกัดเพศ
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดและเขียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดีมาก

16 hours ago

 

Applied
 • Sale and responsibility report
 • E-mail and Contact to Japanese Sale
 • Support Japanese sale to sale to sale Boiler

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate between Thai and Japanese side
 • Translate document.
 • Interpreter Customer Audit.

27-Mar-17

 

Applied
 • Thai Female age 23-35 years old
 • 1-7 year exp. in Sales, Trading or MFG
 • Good command in Japanese & English

27-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age 24-35 years old.
 • Japanese Language Proficiency Test at level N2 N1
 • Welcome new graduated

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female age 23-35 years old
 • 1-7 year exp. in Sales, Trading or MFG
 • Good command in Japanese & English

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรีได้

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับหัวหน้าแผนกด้วยภาษาญี่ปุ่น
 • แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น

24-Mar-17

 

Applied
 • แปลเอกสารไทย-จีน เป็นผู้ช่วยล่าม
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีนกลาง
 • สามารถแปลภาษาได้เป็นอย่างดี

24-Mar-17

 

Applied
 • Female with good health
 • Japanese language proficiency test in Level 2
 • Working at Wellgrow Industrial Estate

24-Mar-17

 

Applied
 • Support Japanese sale to sale Boiler
 • To prepare sales report
 • Good command in Japanese/English

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.