• จบปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • อายุระหว่าง 20-30ปี
 • ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทราได้

21-Jan-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Female with good health
 • Japanese language proficiency test in Level 2
 • Working at Wellgrow Industrial Estate

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย , อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ( ในสาขาที่เกี่ยวข้อง )
 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นได้ ระดับ 3

19-Jan-17

 

Applied
 • At least 1 years as Japanese Interpreter
 • JLPT N3-N2
 • TFD Industrial Estate

18-Jan-17

 

Applied
 • Translation from Japanese-Thai-Japanese
 • To be secretary for Japanese
 • Manage general administrative work

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 - 8 years’ experience as Japanese Interpreter
 • Good or Fluent command in Japanese language N2-N1
 • Bangna Trad KM 36 / Big Bonus + Many Allowance

18-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลงานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการต่างๆ

17-Jan-17

 

Applied
 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารจากไทย-ญี่ปุ่น
 • เป็นล่ามในสายการผลิต
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านภาษาญี่ปุ่น

17-Jan-17

 

Applied
 • เบิกจ่าย ยาและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการเลี้ยงไก่

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.