• เพศหญิง/ชาย , อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยว
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 (JLPT 1)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, aged 28-35 years old
 • Bachelor’s degree or above in Accounting, Finance
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 28 – 40 years old.
 • Bachelor's degree in any field.
 • Japanese interpreter not less than 2 years

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Experience of compliance in any industry
 • Honest and ethical

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • สามารถใช้ PC ได้อย่างชำนาญ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

24-May-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 24-30 years old
 • degree in Japanese or any related fields
 • Japanese speaker (N2)

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience as a Corporate Secretary.
 • Corporate lawyer if preferred.
 • Good command of English both in spoken and written

24-May-17

 

Applied
 • Female age 22 - 30 years old
 • Very good command in Japanese (JLPT N2 or above)
 • Experience in Japanese coordination, secretarial

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.