• เพศ ชาย /หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2-N1
 • สามารถใช้ PC ได้อย่างชำนาญ

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To utilize and improve Japanese skill
 • To work closely to Japanese staff in big Japanese
 • Fresh graduates are welcome

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Sales
 • salary up to 45K
 • Samutprakarn

26-Jul-17

 

Applied
 • Won various awards in terms of engineering
 • Opportunity to utilize Japanese skill
 • To work in trustworthy and reliable company

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Lawyer
 • Litigation
 • ทนายความ

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

23-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.