• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ 5 ปีขึ้นไป
 • ขับรถได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ เดินทางไปต่างจังหวัด

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

9 hours ago

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional Exposures

9 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional Exposures

9 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Performance-led strategy
 • Design strategic, business, process
 • Formulate detailed viable business models

9 hours ago

 

Applied
 • วันลาเพิ่มเติมในแต่ละเดือน / เบี้ยขยันแทนถ้าไม่ลา
 • Java in BKK
 • Experience in position 2-5 years

9 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • to work for one of the biggest companies
 • to use and improve Japanese skill
 • to work independently and fully utilize your skill

9 hours ago

 

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional Exposures

9 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • สรุปรายงานผลการตรวจสอบ โดยสถาบันกำกับประจำปี
 • ศูนย์กลางในการประสานงาน ติดตามความคืบหน้า
 • การประสานประเด็นความเสี่ยงตามข้อกำหนด

9 hours ago

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Legal (or related) degree qualified
 • 10+ years experience in government relations

9 hours ago

 

Applied
 • 7-9 years legal practice
 • Degree in business or law
 • Law firm experience or Healthcare industry

9 hours ago

 

Applied
 • Legal Counsel/ Legal Manager
 • Good English communication
 • Exp. in international firm

9 hours ago

 

Applied
 • Corporate legal and corporate governance process
 • Maintaining updated corporate records
 • Coordinate, Make a letter and report to SEC, SET

9 hours ago

 

Applied
 • Providing and supporting strategic initiatives
 • Being responsible for business development
 • Analysing insights into key business trends

9 hours ago

 

Applied
 • Business-process improvement
 • Lean Six Sigma Black Belt
 • Quality management

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, age around 22-26 years old
 • JLPT level N3 Up
 • Fresh graduated are welcome

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a multinational logistic
 • Exciting career

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of law from leading university
 • experience with well-known MNC or listed company
 • Work independently and lead a team of lawyers

9 hours ago

 

Applied
 • Excise Tax law
 • Good communication skills both in Thai and English
 • 2-3 years' experience of handling Excise tax

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Collecting, researching and forecasting the market
 • Analyzing and identifying market risks
 • Researching and conduct day-to-day situational

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Tax Experience
 • Domestic Tax
 • Service Industry

17 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Exp 1 yr up in SAP SD
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

18 hours ago

 

Applied
 • Exp 1 yr up in SAP FI
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

18 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, age not over 35 years old
 • degree or higher in Computer Science, Computer
 • Experience in business analyst at least 3 years

20 hours ago

 

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • 1 - 3 years in Auditing firm.
 • English skills

23-May-17

 

Applied
 • Degrees in Law
 • Tax and legal background is advantageous
 • Excellent command of English

23-May-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

23-May-17

 

Applied
 • contract , legal , Marketing and Financial
 • Draft , review and negotiate a wide range of domes
 • business , drafting

23-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความ

23-May-17

 

Applied
 • Evaluation bases on real performance
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • to enhance your managerial skill

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • to enhance your managerial skill
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in well-known corporate
 • Opportunity to utilize your skills and grow
 • Opportunity to expand your knowledge from Japanese

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Female 25-35 years old
 • Bachelor's degree in any related field
 • At least 3 years experience in related field

23-May-17

 

Applied
 • Experience in dealing with Multi-Cultural
 • 3 Years of experience in Project Management
 • Participates in preparing the project cost report

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good overview and knowledge of banking operations
 • Willing to take on and advisory role
 • Mature and a good team player

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor or master’s degree in legal field.
 • Minimum of 10 years’ experience in a Legal positio
 • Very good written and spoken Thai and English.

23-May-17

 

Applied
 • work with the world’s leading motorcycle company
 • Opportunity to gain good benefits and welfare
 • Opportunity to utilize your skill

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Certificate Level 1-3
 • Experiences in interpreter and coordinator
 • Good English Communication

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree, major in Law (GPA 3.00 up)
 • Give the legal opinions on tax issues
 • Develop and implement the legal information system

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • lead to leverage versatile technical capabilities
 • Develop prototypes and run experimentation
 • Evaluate data management, data quality

23-May-17

 

Applied
 • Insurance business cycle and process unserstanding
 • used to plan, execute business operation strategy
 • Strong in IT, Business Continuity, re-engineer, BP

23-May-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 12 years of direct experience
 • Master's degree or higher in Law
 • Male or female, Thai nationality, aged 40-45

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • A Translator of Thai/English/Chinese
 • Serves as a Thailand guide
 • Able to work overtime

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Law
 • 1 - 2 years experience in legal work
 • Must be able to perform well under pressure

23-May-17

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

23-May-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Master's Degree in Finance, Economics
 • 5 years of experience in derivatives or related
 • Good leadership, influencing skills

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.