• คุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ด้านนิติศาสตร์
  • มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Degree or Master Degree in Marketing
  • Experience in food/retail business
  • 0- 3 years in customer analysis

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.