• สวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
  • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

25-Apr-17

 

Applied
  • เก็บข้อมูลวิเคราะห์งานในรายผลิต
  • มีความรับผิดชอบในงาน อดทน
  • ใช้ Excel ข้้นสูงได้เป็นอย่างดี

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.