• สวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
  • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

10 hours ago

 

Applied
  • ภาษากัมพูชา ภาษาเขมร
  • ประสานงาน ธุรการ ติดต่อสื่อสาร
  • ล่ามภาษากัมพูชา แปลภาษากัมพูชา

27-May-17

 

Applied
  • เก็บข้อมูลวิเคราะห์งานในรายผลิต
  • มีความรับผิดชอบในงาน อดทน
  • ใช้ Excel ข้้นสูงได้เป็นอย่างดี

25-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.