• ออกแบบโครงสร้างและตัวชี้วัดองค์กร, KPI, Quality
  • พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการทำงาน, TMG Quality System
  • มีความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน ทำงานเป็นทีม

19 hours ago

 

Applied
  • HROD experience 10 yrs, Change Management
  • Knowledge skill Strategies, KPI, ISO, Quality
  • Development, Evaluate, Create, Change

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • 8 years in Legal Compliance, Internal Audit
  • Background in Medical, Science, Chemical is a plus
  • Excellent command of English

30-Nov-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.