• ล่ามในการสื่อสารและแปลเอกสาร แปลไทย-จีน,แปลจีน
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีทักษะด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี

28-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor degree in Japanese or any related fields
 • 3-5 years working experience as Interpreter

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female only, age 24-35 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญีปุ่น
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 27-40 / Good command of English
 • 5-10 years experience in Employee Relations
 • Experienced with Union Labor would be favorable

25-Apr-17

 

Applied
 • Loss prevention
 • Security investigation experience
 • Have knowledge in law

25-Apr-17

 

Applied
 • Secretary or Administor
 • English proficiency certificate like TOEIC
 • Good command of English

24-Apr-17

 

Applied
 • Legal contract drafting in English
 • Bachelor degree in Law
 • Need the flexible person

24-Apr-17

 

Applied
 • Prachinburi plant
 • Bachelor degree in Japanese.
 • Japanese certificate level 2

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.