• พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
  • มีความรู้เรื่องกระบวนการวางแผนผลิตคอนกรีต

17-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตจะพิจาณาป็นพิเศษ
  • ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักร

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.