• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปทางด้านการควบคุมคุณภาพ ผลิต
 • มีความรู้เกี่ยวกับGMP , HACCP , HALAL

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • Development of new products,
 • To review and respect production planning
 • English is a must

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor’s Degree Of Food Science
 • Sufficient English communication and writing
 • 4years experience in Production Planning

20-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิตให้ทันตามความต้องการ
 • สามารถตรวจติดตามการไหลของผลิตภัณฑ์
 • สรุปและประเมินผลการผลิตในแต่ละวัน

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in Production Mananagement
 • Knowledge in Plastic Bottle Production Process
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

19-Jul-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Logistic, IE
 • รับผิดชอบแผนการผลิตรายสัปดาห์/รายเดือน
 • ติดตามวัตถุดิบจาก Supplier และประเมิน Supplier

19-Jul-17

 

Applied
 • Performs master production scheduler
 • Production-planning supervision, scheduling
 • Bachelor degrees in engineering or related field.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • On time delivery
 • Customer satisfaction
 • Production Planning

18-Jul-17

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in Safety
 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • Stress resistant, responsible and accountable.

18-Jul-17

 

Applied
 • Facility health and safety management, Ensure Safe
 • Safety regulatory compliance audits, Implement HSE
 • Set up HSE system and roll out new initiative

17-Jul-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Bachelors Degree (Industrial Engineer/Mechanical
 • Production control and planing to reach the target
 • Skill of Air condition system and machine maintena

17-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's or higher in any field.
 • At least 5 years experience in international compa
 • Good communication skill, good in English

17-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree, preferably in chemistry
 • At least 0-3 years of working experience
 • Good knowledge in chemical field

17-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher Degree in Food Science
 • At least 3 years’ experience
 • Knowledgeable experience in food safety

17-Jul-17

 

Applied
 • Must have food production experience +10 years
 • degree in Engineering or Food Science
 • Production planning and raw material planning

17-Jul-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีคดีต้องโทษ

15-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, 35 – 45 years old
 • Minimum of a Bachelor’s Degree in Supply Chain
 • Minimum of 5 years’ experience across Supply Chain

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ผลิตชิ้นสาวนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการส่งออก 80%
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • โบนัส (ตามผลประกอบการ)

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai National, 25 – 35 years old.
 • Minimum of a Bachelor’s Degree in Supply Chain
 • Good command of English.

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.