• วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการวางแผนการผลิต 5 ปี
 • มีที่พักอยู่ ใกล้สถานประกอบการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or higher Degree in Food Science
 • At least 3 years’ experience
 • Knowledgeable experience in food safety

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's or higher in any field.
 • At least 5 years experience in international compa
 • Good communication skill, good in English

26-May-17

 

Applied
 • experience in pharmaceutical or related fields
 • Master’s degree or higher in Engineering
 • Good Team management

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Food science
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านอาหาร 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ประสบการ HACCP,GMP,ISO

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีคดีต้องโทษ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • On time delivery
 • Customer satisfaction
 • Production Planning

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • On time delivery
 • Customer satisfaction
 • Production Planning

25-May-17

 

Applied

Production Engineer

ABB Limited

Samutprakarn > Muang

 • Degree in Electrical/Industrial Engineering.
 • Minimum 3 years of experience in a manufacturing
 • Excellent negotiation and problem-solving skills

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Production control of printed board assembly parts
 • Progress management
 • Delivery date management

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in Food Science
 • 10 + years of experience within the food
 • multinational food processing / manufacturing

24-May-17

 

Applied
 • Qualified to degree level in Food Science
 • Aged < 35 years old
 • 5 + years of experience within the food production

24-May-17

 

Applied

Planning Manager

Fuji Ace Co., Ltd

Bangkok Area - Samutprakarn

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโทเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • สาขาบางปู สมุทรปราการ

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO

24-May-17

 

Applied
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ลดต้นทุนการผลิต
 • จัดการหรือ ออกแบบกระบวนการผลิต

24-May-17

 

Applied
 • Drafting fabrication drawings (Autocad 2010)
 • Estimation of material quantities for projects
 • Experiences 2 years in production oriented autocad

24-May-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
 • คำนวณการใช้วัตถุดิบและวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage Test section to produce product
 • Maintain Test equipment to get a high performance
 • Investigate for new tools and necessary equipment

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 2-3 years’ experience in process control
 • Good command in English

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำวัน ควบคุมการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

22-May-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เย็บผ้าม่าน หรือ ประกอบม่าน หรือ ช่างทั่วไป

22-May-17

 

Applied
 • Sales
 • Sales Co-ordinator
 • Industrial sales

21-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.