• เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื
  • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดภูเก็ตได้

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.