• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับหมอนและที่นอนยางพารา

17-Jul-17

 

Applied
  • Production coordination
  • Sourcing, purchasing, coordination
  • Stock and inventory manage

15-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.