• เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยี
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร 3-5

07-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.