• ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ

09-Dec-16

 

Applied
  • IC Assembly and Test knowledge
  • Capacity and Supply Chain management knowledge
  • Bachelor Degree in Business related field

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.