• จัดสร้างระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกกระบวนการผลิต
  • ประสบการณ์ในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 - 2 ปี

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.