• เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาในระดับป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
 • มีทักษะด้านการเป็นผู้นำและทักษะสื่อสารได้อย่างดี

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

14-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

14-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO 9001 , ISO 14000

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขา Food science,Food technology,Food engineering
 • มีความรู้ด้าน GMP , HACCP หรือ Food safety

14-Feb-17

 

Applied
 • Lead and manage agricultural development projects
 • Deliver sustainable sources of tapioca root supply
 • Establish strong partnership with local farmers

14-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมเครื่องจักรผลิตท่อสแตนเลส
 • ชาย อายุ 20 -35 ปี
 • ม.6 - ปวส ในสาขา ช่างกลโรงงาน , ช่างเชื่อม

13-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิต
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ สาขาสถิติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

13-Feb-17

 

Applied
 • ผลิตงานตามขั้นตอนที่กำหนด
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ป.6 ขึ้นไป

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.