• ฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3 - 5 ปี งานด้านการผลิต
  • มีความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต TPM,TQM, 5ส, QCC

25-Apr-17

 

Applied
  • Continuous Improvement Manager, CI
  • Six sigma, Black belt, Kaizen leader
  • lean manufacuring

03-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.