• อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือแปรรูปอาหาร

21-Jul-17

 

Applied
 • รายได้ 30-40K
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Jul-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Mechanical Engineering
 • Over 5 years in mechanical engineering field
 • Good command of spoken and written English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • Over 5 years in of Electrical Engineering field
 • Good command of spoken and written English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with one of the printing
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Opportunity to have a good relation

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • At least 5 years experience in manufacturing
 • Experience in ceramics manufacturing is preferred.

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineer or any related field
 • Bachelor’s degree in Engineer
 • Have experiences of Automotive manufacturing

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Material Planning
 • Production Control
 • 5 days work per week

19-Jul-17

 

Applied
 • Min.3 years experiences in QA
 • GMP & ISO9001 requirements
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

17-Jul-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in any fields, Japanese Language
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความมุ่งมั่น และมีวินัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์บริหารการผลิตสินค้าประเภทน้ำพริก

17-Jul-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านระบบ GMP และ HACCP
 • ควบคุมดูแล ขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • ปวช. ขึ้นไป

17-Jul-17

 

Applied
 • Regional Industrial Engineering
 • Production Capacity Enhancement
 • Control Plants Cost, Budget, Project & Investment

14-Jul-17

 

Applied
 • Project Engineer
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานเขต คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

13-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.