• เพศชาย อายุ(ปี) : 21 - 30
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC

02-Dec-16

 

Applied
 • Automotive industry
 • Automotive parts
 • Product Development, Product Specification

02-Dec-16

 

Applied
 • 13 yrs. exp in production injection of Electronics
 • Expertise in Injection Machines improvement
 • High leadership, logical thinking, proactive

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree or Master degree in Food Science
 • 2 year supervisory experience
 • Must have had experience with quality auditing

02-Dec-16

 

Applied
 • Planner , Production Planner , Materials Control
 • Bachelor's Degree , English communication
 • Experience 3- 8 years

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for managing the production staff.
 • Good computer and Technical skills and MS Office.
 • Communication skills, Leadership skills.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged 25 - 35 years old
 • Diploma/Vocational in Electrical,Mechanical
 • 2 years of experience in Production Supervisor

01-Dec-16

 

Applied
 • ชาย อายุ 32 – 42 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

30-Nov-16

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมการผลิต
 • มีความรับผิดชอบงานสูง มีความเป็นผู้นำ
 • อดทนต่องานและแรงกดดันได้

29-Nov-16

 

Applied
 • Experiences from Production field
 • Good Excel skills
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

28-Nov-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารสายงานผลิต อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ส่งประวัติ inthiraporn.k@manpower.th.com

28-Nov-16

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Control manpower
 • cutting,Dressing,Wiring machine
 • Production Supervisor

18-Nov-16

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.