• ดำเนินการด้านการจัดการกระบวนการผลิต
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.