• ประสบการณ์ในเรื่องกระบวนการผลิตน้ำตาล น้ำเชื่อม
  • ตรวจสอบตามมาตรฐานคุณภาพภายใน และคู่ค้า
  • ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน

22-May-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหาร)
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดวุฒิ

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.