• วางแผนงานด้านความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

07-Dec-16

 

Applied
  • 7 yrs.exp in Production line, machinery industry
  • HMI, Servo, PLC, Robotic Systems, Solid works,
  • Leadership, Proactive, Fluent

07-Dec-16

 

Applied
  • 10 yrs. exp in Production Automation Manufacturing
  • HMI, Servo, PLC, Robotic Systems, Solid works
  • Leadership, proactive logical thinking

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.