• ผู้จัดการโรงงาน สินค้าน้ำดื่ม
  • ค้าส่งและค้าปลีก
  • ส่งเสริมการขาย

12 hours ago

 

Applied
  • Process Engineer
  • Production Engineer
  • Bachelor Degree

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชายหรือหญิง
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

25-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.