• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหการ/สิ่งทอ
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบในการผลิต

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติก 3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ การเป็นหัวหน้างาน อย่างน้อย 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิ ม.6., ปวช., ปวส.
 • งานประกอบชิ้นส่วนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสาตร์อาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร

21-Jul-17

 

Applied
 • good command of english
 • Experience 3-5 years
 • Kaizen projects, document control

21-Jul-17

 

Applied
 • At least 5 years Cost in manufacturing field
 • SAP, US GAAP and Thai GAAP
 • Cost Accounting, Standard Cost , Inventory

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experiences in management level
 • Good command in English and Computer skills
 • operations planning, production planning.

20-Jul-17

 

Applied
 • 10+ years’ of experience
 • Experience of International standards
 • MS Office, MS Project, AutoCAD, SAP etc.

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manpower planning
 • Automotive
 • Purchasing, control raw material

20-Jul-17

 

Applied
 • Production planning & Control
 • Manufacturing Company
 • Automotive

20-Jul-17

 

Applied
 • สามารถใช้ระบบ Sap และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีความเป็นผู้นำ
 • ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเคยมีผู้ใต้บังคับบัญชา

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent in English communications.
 • Have exp. in Customer service in Manufacturing
 • Able to work at Bangpakong (Bangna-Trad Rd. km.36)

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age Between 30 - 40 yrs old
 • Bachelor's Degree in Production, Industrial or any
 • 10 yrs experience in Electronic Manufacturing

19-Jul-17

 

Applied
 • Planning Production Control
 • Bachelor degree Industrial Engineering
 • 1 year Experience

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor in Electrical, Electronics, Physics
 • 10 experiences in semiconductor manufacturing
 • Good knowledge of ISO 9001 or ISO/TS 16949

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Plastic Injection from Automotive or related.
 • Good command of English
 • At least 3 years in Quality Control.

19-Jul-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 10 years in production planning & control
 • Analytical Thinking Skills and proactive
 • Analyze data to monitor performance

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Process Engineer Manager
 • Production Manager
 • Improvement Process

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • หากมีประสบการณ์ด้านวางแผนการผลิต

18-Jul-17

 

Applied
 • 0-10 experience in planning
 • Good command of English.
 • Able to operate personal computer: Microsoft excel

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Industrial engine
 • Background in LEAN Manufacturing
 • Based in Chachoengsao

29-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.