• วางแผนงานวิศวกรรม งานซ่อมบำรุง-PM
 • เป็นผู้จัดการทางด้านวิศวกรรมมาอย่างน้อย 5 ปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2008

6 hours ago

 

Applied
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • เพศชาย

11 hours ago

 

Applied
 • Male, 7 Years in Quality management
 • Knowledge in SAP, ISO certification, compliance
 • Ceramics, Glass, Rubber will be advantage

11 hours ago

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering
 • Knowledge of Lean Manufacturing, Six Sigma
 • Able to work in Petchaburi (near Cha-am)

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำและควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • วางแผนควบคุมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 • วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

23-Jul-17

 

Applied
 • Buyer, Planner
 • Purchasing and Material Planning
 • MRP

22-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านหัวหน้าฝ่ายการผลิต 4 ปี
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฆ่าเชื้อผลไม้กระป๋อง(Cooker)
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • Good command in speaking & writing English
 • Computer Program (world ,excel ,power point )
 • Have experience at Manufacturing least 2 year

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree of Economics
 • 1-3 years direct experience in Manufacturing
 • Good personality, Appearances, Punctuality

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Physics, Mathematics
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise and develop team
 • Oversee production
 • Identify,develop / implement process improvement

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Oracle Shop Floor Management system
 • Planning and Control
 • Material Planning

20-Jul-17

 

Applied
 • perform work related to the facility operations
 • respond to requested related to facility operation
 • supervise a team of technicians on work performed

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

20-Jul-17

 

Applied
 • Can Work at Prachinburi.
 • Have experience in Plastic Injection 4 years up.
 • Male Age 39 year old up.

20-Jul-17

 

Applied
 • Full cycle Production planning and scheduling
 • Coordinate with local and international suppliers
 • Professional command of English

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 yrs exp in Project Leader, Project Management
 • Lean, Six sigma, PPAP, APQP, FMEA, QCC, KAIZEN
 • Good command in English

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Food sanitation
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP HACCP ISO ฯลฯ
 • มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีทักษะการสื่อสารที่ดี

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical/Material/Ceramic
 • 10 or more years of work experience
 • Carries out the technical workload

20-Jul-17

 

Applied
 • Press manager
 • Stamping
 • Plastic Injection

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervisor, Production (Assembly or Test)
 • Min 5 years’ experience in production in shop
 • Saraburi or Center

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย, อายุ 25-35 ปี วุฒิปวช.-ปวส. สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิต
 • Ms. Office และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้

19-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นงาน จนถึงส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ชาย อายุ 24-30 ปี ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ (QA)

18-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Electrical / Electronics / Mechanical
 • Required language(s) : English, Thai
 • 2 years of working experience in the related field

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related field
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • 5 years of relevant experienced in new product

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy.
 • Prepare and advise planners on BOM
 • Prepare work procedure and instruction

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Technology
 • Knowledge: Food Technology or Biotechnology
 • Skills: Planning, Computer, and English

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • เพศชาย

15-Jul-17

 

Applied
 • 2 yrs. exp in Electrical, PLC Program, C++, BOM
 • Expertise in PLC, Visual Basic, C++, Pneumatic
 • Good command in English

13-Jul-17

 

Applied
 • gypsum board manufacturing
 • Production, process control, production control
 • Increase average Production Yield

07-Jul-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.