• ป.ตรี วศบ. เคมี วิศกรรมสาสตร์
 • ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต (บรรจุ)
 • ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in Toyota Production System
 • or Lean Manufacturing
 • Experience in Project realization.

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or higher in Engineering
 • Manufacturing factory
 • 5 years of experience in Manufacturing factory

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in shift
 • Strong leadership skill and problem solving
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • Oracle Shop Floor Management system
 • Planning and Control
 • Material Planning

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 7 years experience in production
 • Able to work on shift rotations
 • Strong in English communication

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Co-operation planning, Material control
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • Follow up customer service, Production planning

12 hours ago

 

Applied
 • Male. Age 23 Years up
 • Bachelor in Engineering or chemical
 • Can work overtime

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

27-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

27-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความรู้ด้าน ISO/GMP หรือมาตรฐานอื่นๆ

27-Mar-17

 

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelors degree or equivalent experience
 • 3-5 years of operations / engineering experience
 • Experience in Automotive planning will be advantag

27-Mar-17

 

Applied
 • QA or QC relating to food or beverage business
 • ISO 9001:2008, GMP, HACC , ISO 22000:2005
 • Integrated management system and laboratory

27-Mar-17

 

Applied
 • A Good command of English is required
 • Monitors build plan, output, FG and yield
 • Review items attribute in oracle system

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Female only age 24-35 years
 • Bachelor's degree in any related filed
 • Need at least 1 year experience of this Job

27-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • 5 years of work experience in manufacturing
 • Good command in English skills

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการทำงานให้ทางองค์กรเขียนแบบ ถอดแบบงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

26-Mar-17

 

Applied
 • Purchasing and Material Planning
 • Planning skill
 • MRP knowledge

25-Mar-17

 

Applied
 • Review forecast and monitor forecast accuracy
 • This would require deep analysis of data
 • Drive automation through development of tools

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • Achieve production of Staple Fiber
 • Plan, implement, and monitor the achievement
 • Implement / execute trials for development

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-35
 • Bachelor's Degree in Food Science
 • Need to be available to use ERP

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Facilities Management
 • Experience in management level Production
 • Good command in English

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experience in planning
 • Computerized purchasing system, SAP is preferred
 • Good command of English and Computer literacy

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • continuous improvement
 • six sigma
 • Project Management

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree field all concern
 • 0- 3 years and above in PC
 • Planing daily production and Coordination

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วางแผนการผลิต
 • ควบคุมการผลิต

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical/Material/Ceramic
 • 10 or more years of work experience
 • Carries out the technical workload

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • planning and production
 • vendor management
 • Supply Production Planning

21-Mar-17

 

Applied
 • 4-6 years of experience in a supply chain
 • Establish requirement for end pack line tooling
 • Perform audits at the end pack line

15-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 yrs. exp working for industrial manufacturing
 • Expertise in overall manufacturing managerial
 • Excellent in English

13-Mar-17

 

Applied
 • Sourcing food ingredients
 • Audit ingredients quality and audit sourcing
 • Able to travel domestic and aboard

09-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.