• -มีความรู้ในด้านการใช้สารอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตร
 • -สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้
 • -ควบคุมการผลิตสินค้าป้องกันกำจัดศัตรูพืช

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in production management in HDD
 • Able to work on shift rotations
 • Strong in English communication

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree's in Science or food science
 • 1-3 years experience in production planning
 • Well understanding key of production planning

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และมาตรฐานกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1- 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA , QC

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Achieve production of Staple Fiber
 • Plan, implement, and monitor the achievement
 • Implement / execute trials for development

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Logistics, Material, Business Admin
 • 5 years of experience in planning or purchasing
 • Computerized purchasing system, SAP is preferred

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • continuous improvement
 • six sigma
 • Project Management

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To analyze, consider and review customer forecast.
 • To plan for material distribution to production.
 • To plan for shipping schedule.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านหัวหน้าฝ่ายการผลิต 4 ปี
 • อายุ : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related field
 • Male Age 25 up
 • Production Control

24-May-17

 

Applied
 • degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • 5 years of work experience in manufacturing
 • Good command in English skills

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า
 • ปริญญาตรี ด้านการเกษตร หรือวิทยาศาสตร์เคมี
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

23-May-17

 

Applied
 • Bachelors degree or equivalent experience
 • 3-5 years of operations / engineering experience
 • Experience in Automotive planning will be advantag

23-May-17

 

Applied
 • ฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3 - 5 ปี งานด้านการผลิต
 • มีความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต TPM,TQM, 5ส, QCC

22-May-17

 

Applied
 • Male or Female, Age 18 up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • More 3 years of experience in Food Factory of RD

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience and at least 1 year experience
 • Audit distributor points for storage norms,product
 • Collect samples from the markets and bring

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ

21-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree field all concern
 • 0- 3 years and above in PC
 • Planing, Purchasing, Warehouse

19-May-17

 

Applied
 • Review forecast and monitor forecast accuracy
 • This would require deep analysis of data
 • Drive automation through development of tools

19-May-17

 

Applied
 • 4-5 years exp in material, production planning
 • Strong Planning, Analytical, MRP system
 • Well organized, Self-motivated & sense of urgency

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Saraburi Province
 • Food Technology and Food science
 • Shuttle bus is provided

19-May-17

 

Applied
 • BUYER/AUTOMOTIVE/SAP
 • PLANNER/AUTOMOTIVE/SAP
 • PROCUREMENT/AUTOMOTIVE/SAP

18-May-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี การวางแผน, วางไลน์การผลิต
 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.