• วางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
 • คำนวณการใช้วัตถุดิบและวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • รับ Order วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 0-2 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีสาขาเกี่ยวกับอาหาร
 • มีความรู้ในระบบ ISO, HACCP, GMP และ Computer

8 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • มีความรู้ระบบ ISO 9001 และ GMP
 • สามารถทำงานเป็นทีม , มีภาวะผู้นำ

29-May-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 2-3 years’ experience in process control
 • Good command in English

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการผลิตประจำวัน ควบคุมการผลิต
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เย็บผ้าม่าน หรือ ประกอบม่าน หรือ ช่างทั่วไป

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor's or higher in any field.
 • At least 5 years experience in international compa
 • Good communication skill, good in English

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in business admin
 • 2 - 3 years working experience supply chain
 • Good command of English and MS Excel.

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีคดีต้องโทษ

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years experiences in manufacturing
 • Experience in packaging manufacturing
 • Fluent in both English and Thai.

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Control production schedules
 • Ensures products are in compliance of standards
 • Responsible for the management and supervision

25-May-17

 

Applied
 • Production control of printed board assembly parts
 • Progress management
 • Delivery date management

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in Food Science
 • 10 + years of experience within the food
 • multinational food processing / manufacturing

24-May-17

 

Applied
 • Qualified to degree level in Food Science
 • Aged < 35 years old
 • 5 + years of experience within the food production

24-May-17

 

Applied

Planning Manager

Fuji Ace Co., Ltd

Bangkok Area - Samutprakarn

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโทเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • สาขาบางปู สมุทรปราการ

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.