• วางแผนงานด้านการผลิตและติดตามประสาน
 • วางแผนและควบคุมการผลิตแบบตามสั่ง(Made To Order)
 • ติดตามความคืบหน้าการผลิตในแต่ละวัน

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s / Master's Degree in Englis
 • Thai Nationality, age not over 28 years
 • Business Administration,

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขา วิศวกรรมการผลิต
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการบริหารงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

2 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Set up process control recording criteria
 • 2-7 years experiences in Process Engineer
 • Degree in Engineering, Industrial Management

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ฒิ ปวส-ป.ตรีจบสาขา การจัดการอุตสาหกรรม
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • เพศชาย/หญิง

2 hours ago

 

Applied
 • Male / Female age between 35-40 years old.
 • Master or Bachelor Degree in BBA or related fields
 • At least 5 years in Automotive Industry

2 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3 mths, Medical Insurance, Car & Driver
 • Tractor, Heavy Machine Trading & Manufacturing
 • Over 5yrs, exp, in Purchasing

2 hours ago

 

Applied
 • Plan and track materials requirement
 • Control and monitor local and overseas raw materia
 • Minimum 5 years experience in materials planning.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supply chain/ Sourcing Engineer
 • Mechanical,Electronics,Electrical Degrees
 • BOM cost, material issues/price,delivery, cost

2 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมดูแลการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำ Guidelines และเงื่อนไขในการผลิตสินค้า
 • ประเมินประสิทธิภาพของ supplier การติดต่อประสานงาน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Cola, PVD Fund, Insurance, Meal
 • Plastic, Chemical and Textile Japanese Manufacture
 • Experience in Production Engineer is an advantage

10 hours ago

 

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Heath and Life Ins, OT Pay, PVD F
 • Plastic, Chemical and Film Japanese Manufacturer
 • Experience in Logistics is an advantage

10 hours ago

 

Applied
 • กำหนดแผนการผลิต ประจำวัน ประจำสัปดาห์
 • ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • มีประสบการณ์ในสายงานการผลิต อย่างน้อย 2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • Electronic field is an advantage.
 • Experience with SAP.
 • Fluent in English communication is preferable.

06-Dec-16

 

Applied
 • Material Planner Planning Supply Chain
 • Food Manufacturing Stock Leadtime
 • MRP ERP SAP Science

06-Dec-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Good command of English and computer skills.
 • ** New graduate are welcome **

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบประกอบตู้คอนโทรล ดูแลรักษาเครื่องมือ
 • วุฒิ ป.6 - ม.3 ขึ้นไป
 • ร่างกายแข็งแรง/มีความอดทน

06-Dec-16

 

Applied
 • understand the quality control and quality assuran
 • 3 years or more of experience in Automotive part
 • Be audit supplier for the production process

06-Dec-16

 

Applied
 • Strong analytical thinking skills
 • forecasting in FMCG
 • Knowledgeable of statistics and interpret

06-Dec-16

 

Applied
 • VAS / Copacking with FMCG
 • Strongly Committed Management team
 • 5-7 years relevant working experiences in VAS

06-Dec-16

 

Applied
 • Experience in production control, material control
 • Good inter-personal and communication skills.
 • Good command of written and spoken English.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related
 • 2 years of experience in related field
 • Strong knowledge and experienced in Production

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วศบ. (อุตสาหการ) หรือสถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์การทำงานในระดับบังคับบัญชา
 • มีความรู้ความสามารถใช้ EXCEL, Power point

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Senior High School, High Vocational
 • Minimum 3 years of work experience in jewellery
 • Work experience on machine, jewellery

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • 5 years of experience in related field
 • Experience with IT planning applications.

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Supply Chain Management
 • 3 years working experience in Planner for FMCG
 • Excellent English communication and SAP knowledge

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in manufacturing or FMCG business
 • Experience in Co-Packing or Value Added Service
 • Experience in Management level

05-Dec-16

 

Applied
 • Analyze ASEAN automotive movement
 • Monitor market competition and product competitive
 • Product strategy and product planning

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Package assessment
 • Material Development
 • 2nd level/ system packaging assessment

04-Dec-16

 

Applied
 • Experience in manufacturing environment.
 • Experience in production, process.
 • Good command of English.

04-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Conduct analysis using IE/QC/Logistic
 • Degree in Engineering, Logistic, Economics
 • Strong analytical, logical thinking

03-Dec-16

 

Applied
 • 8 years in production in food-bakery processing
 • Experience in managerial level
 • Degree of Food Science, Food Technology

03-Dec-16

THB55k - 70k /month

Applied
 • Improvement process for trouble prevention
 • Complaint action and follow up
 • New products trial and control

02-Dec-16

 

Applied
 • Thai Male, ages Not over 26 years
 • Degree in Pharmacist fields.
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตยาภายใต้มาตรฐาน PIC/S GMP

02-Dec-16

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • 1-3 ปีในงานที่เกี่ยวข้องด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ในการทำงานระบบปรับอากาศ
 • สามารถพูด คุย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Manufacturing Materials Planning
 • Hanlde Contract Manufacturing
 • Flexible working hour

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไปในสายงานการผลิต
 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 40 ปี มีรถยนต์

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 4 years production planning and material planning.
 • Exp. continuous processing & job orders processing
 • execute plan and manage deviation

02-Dec-16

 

Applied
 • 22-40K THB per month approx, depending on experien
 • Fluent in English
 • Coordinating

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีต้นทุนโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

02-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum 8-10 yr of experience in Planning
 • Production & Material Planning of bra products
 • Global apparel company

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
 • มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • At least 3 years of working experience
 • Good command in English
 • At least 3 years of working experience

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
 • มีจรรยาบรรณและจริยธรรมของสื่อต่อสังคม

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการผลิตของเครื่องพิมพ์กระดาษลูกฟูก
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in planning for international manufac
 • Strong English communications skills
 • Can handle pressure and can travel

01-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering or related
 • New graduates are very warm welcome
 • Experience in supply planning would be advantage

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ทำแผนการผลิต ,ทำแผนส่งมอบสินค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ตรงสาย 2 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.