• รับ Order จากฝ่ายขายเพื่อนำมาวางการผลิต
 • วางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
 • ทำการบันทึกรายรับราบจ่าย วัตถุดิบ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับและตรวจสอบแผนการผลิต/คำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ติดต่อกับลูกค้าและฝ่ายขายของบริษัท ในกรณีมีปัญหา
 • จัดทำเอกสารอนุมัติการผลิต

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor’s Degree Of Food Science
 • Sufficient English communication and writing
 • 4years experience in Production Planning

5 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการผลิตให้ทันตามความต้องการ
 • สามารถตรวจติดตามการไหลของผลิตภัณฑ์
 • สรุปและประเมินผลการผลิตในแต่ละวัน

5 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 23-30 years, Factory improvement
 • Bachelor degree in Engineering field, CATIA & CAD
 • 18,000 - 25,000 THB, aluminum casting factory

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต สินค้าประเภทเบเกอรี่
 • โดยใช้ Hand Made และเครื่องมือในการผลิต
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และคำนวณตัวเลขได้บ้าง

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ม.6-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการโรงงาน
 • มีความรู้ด้าน GMP HACCP ISO9000

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years' in production and process line control
 • Reduce in process quality/quality loss cost
 • Work location: Bangbor Samutprakarn

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exciting role with a leading European manufacturer
 • Dynamic and meritocratic working environment
 • Significant career growth opportunities

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in manufacturing environment (Food)
 • Bachelor degree in any field.
 • A competitive salary

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Logistic, IE
 • รับผิดชอบแผนการผลิตรายสัปดาห์/รายเดือน
 • ติดตามวัตถุดิบจาก Supplier และประเมิน Supplier

23 hours ago

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านสายการผลิต 5 ปี

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
 • 10 years experience in Production Mananagement
 • Knowledge in Plastic Bottle Production Process
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

26-Jul-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมหรือประกันคุณภาพ 5 ปี
 • ประกันคุณภาพในกระบวนการรับเข้า-แปรรูป-ส่งออก
 • รับ วิเคราะห์ และจัดการเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพ

26-Jul-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

25-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
 • ประสบการณ์งานด้านการวางแผนการผลิต 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Jul-17

 

Applied
 • Thai national, 35-45 yrs old
 • Bachelor degree in Textile Chemistry
 • 10 yrs.+ direct proven experience in Textile Plant

25-Jul-17

 

Applied
 • 0-1 year experience in project management team
 • Welcome all new graduates.
 • degree in Accounting, Business Administration

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Experience in production planning

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • On time delivery
 • Customer satisfaction
 • Production Planning

25-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ได้
 • จบการศึกษาปวช.ขึ้นไป

25-Jul-17

 

Applied
 • 3-5 years’ experience in Safety
 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • Stress resistant, responsible and accountable.

25-Jul-17

 

Applied
 • Electronics
 • Electronic Manufacturing
 • Purchasing, Suppliers

24-Jul-17

 

Applied
 • Degree engineering Industrial or in related field
 • Computer MS Office
 • Knowledge of TS16949 will be advantage

24-Jul-17

 

Applied
 • Organized and able to problem-solve.
 • Good command in English
 • Bachelor degree

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree, preferably in chemistry
 • At least 0-3 years of working experience
 • Good knowledge in chemical field

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีคดีต้องโทษ

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Facility health and safety management, Ensure Safe
 • Safety regulatory compliance audits, Implement HSE
 • Set up HSE system and roll out new initiative

24-Jul-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Bachelors Degree (Industrial Engineer/Mechanical
 • Production control and planing to reach the target
 • Skill of Air condition system and machine maintena

24-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Chemical or Industrial Engineering
 • FIVE years of experience in manufacturing processe
 • To ensure production planning, maintenance

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • นมดูเม็กซ์ รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต
 • ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปทางด้านการควบคุมคุณภาพ ผลิต
 • มีความรู้เกี่ยวกับGMP , HACCP , HALAL

21-Jul-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมการผลิต คอมพิวเตอร์ สถิติ
 • มีประสบการร์ในการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ เช่น ISO 9001, ISO 14001

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • Development of new products,
 • To review and respect production planning
 • English is a must

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in new and growing company
 • To work as key person and manage all people
 • To contribute to business development

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Career Development
 • Assistant Production Manager (I.E.)
 • Industrial Works

21-Jul-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Degree in Production Managemen
 • 0-4 years' experience in production planning
 • Experience with SAP would be an advantage

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Planing engineer
 • Production engineer
 • Production planing

21-Jul-17

 

Applied
 • Female only, Age between 24-33 years old.
 • Degree in Statistics, Business Admin.
 • 1 year in Planning & Control SMT process/PCB.

20-Jul-17

 

Applied
 • Plan, analyze control production plan and strategy
 • Meeting and Advise team as per general condition
 • Problem analysis and find solution for all problem

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

19-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนตามที่ตกลง,รายได้อื่น,สวัสดิการตามกฎหมาย
 • หยุดเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

19-Jul-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Performs master production scheduler
 • Production-planning supervision, scheduling
 • Bachelor degrees in engineering or related field.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged 35-45 years old.
 • Master’s Degree in Management is a plus.
 • At least 8 years of experience

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.