• ปฏิบัติงานด้านการผลิตตามคำสั่งของหัวหน้าหน่วย
 • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตไม้แปรรูป
 • มีความรู้ความเข้าใจงาน ขยัน อดทน

15 hours ago

 

Applied
 • Manage and monitor the activities of QA/QC
 • Represent the company to vendors, customer
 • Provide training to staff

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to speak basic English language
 • supervise a small team of 8 to 10 staff
 • Bachelor’s Degree in Microbiology/ Food Technology

24-Mar-17

 

Applied
 • เตรียมสารเคมี สำหรับไลน์ผลิต
 • เพศชาย ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถเข้ากะได้ในอนาคต
 • เพศชาย/หญิง

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.