• ปฏิบัติงานด้านการผลิตตามคำสั่งของหัวหน้าหน่วย
  • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตไม้แปรรูป
  • มีความรู้ความเข้าใจงาน ขยัน อดทน

17 hours ago

 

Applied
  • เตรียมสารเคมี สำหรับไลน์ผลิต
  • เพศชาย ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
  • ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • สามารถเข้ากะได้ในอนาคต
  • เพศชาย/หญิง

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.