• จัดทำสื่อส่งเสริมการขายเช่น โบร์ชัวร์ แคตตาล็อค
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียในการนำเสนองาน

21-Feb-17

 

Applied
  • Experience in Online Media Planning, Digital Media
  • Knowledge in IMC and SEO
  • Perform initiative and creative idea for campaign

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.