• Plenty of challenging briefs
 • Be part of an experienced & supportive team
 • Opportunities for career progression

4 mins ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Great client with plenty of challenging briefs
 • Be part of an experienced & supportive team
 • Opportunities for career progression

4 mins ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female age 27 – 40 years old.
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 5 years experience in TV Producer

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure effective management within the marketing
 • Contributing to & developing the company marketing
 • Maintain accurate, up-to-date and neat records

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-40 ปี ปริญญาขึ้นไป
 • บริหารจัดการความรู้ในองค์กร
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและช่องทางในการสื่อสารความรู้

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Great communicator with client
 • Work in a small, talented group
 • Business Development

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การตลาดร้านค้า สื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์
 • มีประสบการณ์ในการติดต่องานกับ Supplier
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager
 • การจัดการ
 • บริหารธุรกิจ

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วาดคอมมิคหรือภาพประกอบ
 • เพศหญิง หรือเพศสภาพหญิง
 • ชอบอ่าน pocketbook, ดูละคร, ซีรีส์จีน, เกาหลี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วาดคอมมิคหรือภาพประกอบ
 • เพศชาย ฟรือ เพศสภาพชาย
 • ชอบอ่าน pocketbook, ดูละคร, ซีรีส์จีน, เกาหลี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรเเกรมตระกูล adobe โดยเฉพาะ
 • ออกแบบเลย์เอาท์ และจัดอาร์ตเวิร์คให้เหมาะกับสื่อ
 • ออกแบบกราฟฟิคสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และแพ็คเกจจิ้ง

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ลงสีคอมมิคหรือภาพประกอบ
 • ใช้โปรแกรม photoshop ได้คล่อง
 • ชอบอ่านการ์ตูนหรือดูอนิเมชั่นญี่ปุ่นจะดีมาก

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Architectural or Product Design
 • Experience in UX Design, motivated & self-starter
 • Result oriented and Fluent in English

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in advertising or related fields
 • 1-2 year's experience in media planning
 • Pleasant personality & service minded.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of exp. as creative Group Head/Director
 • Strong copy writing skills
 • Highly adaptable and open-minded

27-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชนหรืออื่นๆ
 • มีความสนใจข่าวด้านเศรษฐกิจ การเงิน หุ้น
 • มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับการรายงานข่าวทางโทรทัศน์

26-Oct-16

 

Applied
 • Strong Writing Skill
 • Passion for digital business
 • 3-5 years of experiences in related position

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/ โท ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • สามารถถ่าย Video, ภาพนิ่ง, ตัดต่อ Video
 • สามารถใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และสร้าง Motion Graphic

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 7 Yrs experiences in sales, advertising, marketing
 • Strong in marketing management, strategic planning
 • Passion for digital media, Good English

26-Oct-16

 

Applied
 • Professional in Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
 • Strong creativity,initiate thinking,self starter
 • Interest in online,social media and technology

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 4 years in producer in Production house.
 • Setting up the production studio unit.
 • Manage production studio.

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เลขานุการ
 • มีประสบการณ์ 5-8 ปี ด้านสำนักกรรมการบริหาร
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต.

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • PC skills in Microsoft Office
 • Male/Female with experience as Sales

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Online Media Planning, Digital Media
 • Knowledge in IMC and SEO
 • Perform initiative and creative idea for campaign

25-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Audio engineering
 • Ability to work in shifts and over-time
 • Knowledge of audio engineering,IT system,Protools

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 2 years agency experience is preferred
 • Basic understanding of HTML.
 • English with TOEIC Score at least 600

24-Oct-16

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ โท คณะ ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อการสอน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Monitor accuracy of geographical content
 • Support geo-related projects & improve content
 • Background in GIS software; fluent English

21-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลควบคุมตารางการทำงานในการรับ-ส่ง VDO content
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพชิ้นงาน
 • พิสูจน์อักษร, ดำเนินการแก้ไข, ค้นคว้าเพิ่มเติม

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Review China-focused videos of business & tourism
 • Internet-based role for you to work from anywhere
 • Media professionals with strong English skills

13-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.