• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีความรู้ระบบ GMP/HACCP
  • เรียนรู้เร็ว ประสานงานได้ดี

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.