• ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ
  • มีความเข้าใจในระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

16 hours ago

 

Applied
  • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ
  • มีความเข้าใจในระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

25-Apr-17

 

Applied
  • 5 years of experience in continuous improvement
  • Experienced in agriculture, food, feed or FMCG
  • Experience in productivity improvement and quality

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.