• จบการศึกษาระดับเภสัชศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป
  • มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมาประจำที่บริษัท
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาจะพิจารณาก่อน

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.