• เพศชาย / เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • ผลิตสินค้าตามออเดอร์
  • ใช้จักรอุตสาหกรรมได้

28-Apr-17

 

Applied
  • ปริญาตรีขึ้นไป สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามConcept Design

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • Medical Device Industry
  • Willing to train suitable candidate
  • Exellent Benefits

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.