• พัฒนามาตรฐานงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
  • ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและวัตถุดิบ
  • ทดลอง คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้แบนด์ขององค์กร

1 hour ago

 

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
  • 10 years of experience in production planning
  • Strong decision making and problem solving skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.