• จบ ป.ตรีทุกสาขา สาขาภาษาอังกฤษ
  • สาขาภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก

26-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย,หญิง
  • อายุ22-35 ปี
  • ระดับการศึกษาวท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา

25-Jul-17

 

Applied
  • Be part of a global manufacturing environment
  • Oversee process from engineering to production
  • Immerse in a warm and dynamic working culture

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.