• เพศชาย-หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • sustainable environmental
  • Water, Energy, Chemistry, Health, Safety
  • Saving Energy

17-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.