• เพศชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์การจัดการ
  • มีประสบการณ์ในการบริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.