• การบริหารงานระบบประกันคุณภาพ
 • การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพสินค้า
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ BOM

02-Dec-16

 

Applied
 • Male Age 35 years
 • Bachelor degree in Engineering
 • Good Knowledge production of electronics industry

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ BOM

02-Dec-16

 

Applied
 • Male Age 35 years
 • Bachelor degree in Engineering
 • Good Knowledge production of electronics industry

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรม
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • 5-7 years’ experience in product development
 • Have the new idea and innovation
 • Very good in English

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Assisting development managers on developing new a
 • Developing new raw materials for using
 • Developing new product formulations

29-Nov-16

 

Applied
 • Degree in the field of Design Engineer
 • Experience in the field of New Product Development
 • Good command of written and spoken English

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรม
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

29-Nov-16

 

Applied
 • PRODUCT ENGINEER
 • 3-5 years experience in related field
 • CHACHEANGSAO AREA

28-Nov-16

THB45k - 70k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.