• เพศชาย อายุ 25 - 38 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ANSYS

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหการ/สิ่งทอ
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมและปรับปรุงการใช้วัตถุดิบในการผลิต

24-Jul-17

 

Applied
 • Assisting development managers on developing new a
 • Developing new raw materials for using
 • Developing new product formulations

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Industrial engine
 • Background in LEAN Manufacturing
 • Based in Chachoengsao

29-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.