• บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี ควบคุมการผลิตให้ได้
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.