• ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
 • ติดตามการสั่งซื้อสินค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบราคา ทำการเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา

5 hours ago

 

Applied
 • Buyer , SAP , Refinery , Petrochemical , Oil Gas
 • procurement , Purchase , Invoice ,payment
 • Monthly , Forecast

5 hours ago

 

Applied
 • Procurement manager job
 • Food manufacturing
 • Job in Bangkok, Thailand

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Procurement Director
 • Responsible for food and raw material procurment
 • Experience in food purchasing

11 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และทักษะในงานก่อสร้าง
 • สามารถอ่านแบบ และเข้าใจในแบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree in Mechanical Engineering
 • Experience in spare parts purchasing
 • Excellent technical knowledge of machinery

11 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ไปจำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านการทำเอกสารนำเข้า-ออก

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales support
 • Customer Service
 • Admin

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีภาวะผู้นำ / กล้าตัดสินใจ
 • ประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • บริหารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ของบริษัทฯ

24-Jul-17

 

Applied
 • Globally reknowned building materials manufacturer
 • Dynamic working enviroment
 • Senior executive position

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in multinational retailer, FMCG
 • Category management experience.
 • Very good command in English

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading global supplier of dairy products
 • Procurement and Supply Chain Experience
 • Drive the company business growth

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี
 • สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนและดำเนินการสรรหา คัดเลือก Supplier
 • ควบคุมการสั่งซื้อ ติดตามส่งมอบสินค้า
 • จัดซื้ออาคารวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี

22-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อ(P/O) และส่งแฟกซ์ให้บริษัท/ร้านค้า
 • เปรียบเทียบและต่อรองราคา ตามรายการความต้องการ
 • บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ

22-Jul-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Knowledge of SAP and ERP is a MUST

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • เจรจาต่อรองราคาเงือนไขการขาย
 • ควบคุมเอกสาการจัดซื้อ

21-Jul-17

 

Applied
 • Good experience in purchasing and administration
 • Performance based compensation and benefits
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

21-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Pure buying & sourcing from Retail business
 • 5-10 years of direct exp in merchandising field
 • Strong negotiation/sourcing/result-oriented skills

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business fields
 • At least 3 years’ experience as Merchandiser
 • Strong negotiation and interpersonal skills

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Global Business
 • Strong Remuneration
 • Good Career Opportunity

21-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพลอยพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในด้านพลอย
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ระดับดี

21-Jul-17

 

Applied
 • 2-5 years experience in purchasing or trading
 • Bachelor Degree or higher, preferred in Marketing
 • Male/Female age between 21-30 years

21-Jul-17

 

Applied
 • supply of food, packaging to store
 • Manage the Stores and Shipping team
 • Seek for potential and capable suppliers

21-Jul-17

 

Applied
 • 15 years working experience
 • Strong negotiations and sales skills
 • Any Nationality. Male or Female

21-Jul-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง

21-Jul-17

 

Applied
 • Any Nationality. Male or Female
 • Food Kiosk Merchandising & Management
 • 15 years of experience, in “Supermarket”

21-Jul-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in online business/e-commerce
 • Lead the development of sales and brand strategies
 • Develop and implement the business strategy

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • ความรู้และประสบการณ์งานอาคารและงานทั่วไป
 • การตอบแทนโดยการประเมินจากผลงานและความสามารถ
 • โอกาสในการพัฒนาตนเองและอาชีพให้สูงยิ่งขึ้น

21-Jul-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Senior rice buyer
 • Direct and indirect material
 • Food manufacturing experience

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-12 years of direct experience in purchasing
 • Well understand purchasing procedures and ethics
 • Coordinate with all parties for defective material

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ ต่อรองราคา
 • สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสาร

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย 18 - 34
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

20-Jul-17

 

Applied
 • Experience in sourcing product, supply chain
 • Good command in english
 • 5 Day working

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Proficiency in English and Thai is a must
 • Ability to speak Mandarin Chinese preferred
 • University graduate preferred

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Semiconductor and electronic device
 • Purchasing, inventory, Japanese N3
 • SCM (Supply Chain Management)

20-Jul-17

 

Applied
 • Thai, Female, age 23-30 years old
 • 1-3 years exp. as Sales Co. in Trading company
 • Good command in English

20-Jul-17

 

Applied
 • Thailand's leading wholesale business
 • Professional Distribution Center operation
 • Drive and improve 3PL performance

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

20-Jul-17

 

Applied
 • Procurement
 • good in English
 • Vendor Management

20-Jul-17

 

Applied
 • Responsible for coordinating and handling
 • Assure smooth supply of food, packaging
 • Bachelor's Degree in any fields

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age not over 27 years old
 • 1 yr+ as Chinese Purchasing/ New grad is welcome!
 • Good in English or Chinese Language (TOEIC/ HSK)

20-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male/ Female 25-35 years
 • Chinese/ Thai (Chinese is Preferred)
 • University graduate

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.