• เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
  • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

26-Jul-17

 

Applied
  • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
  • มีประสบการณ์สายงานจัดซื้อ
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ การตัดสินใจ

24-Jul-17

THB16k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.