• อายุ 25 ปี ขึ้นไป, ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
  • มีความรู้ด้านภาษาจีน รับพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.