• เพศชาย/หญิง ผ่านงานด้านจัดซื้อ คลังสินค้า 5 ปี
 • สวัสดิการ โบนัส ชุดพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ และอื่น ๆ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 out of 5 direct experiences in procurement
 • Thai nationality, male or female, aged 35 - 50 yrs
 • Set standards and procedures for the procurement

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 35 years up
 • Bachelor or higher degree in Mechanical
 • 6 years in manufacturing based environment

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any fields
 • 2-3yr in sourcing/buying parts in electronics
 • Able to work in Lamphun province

18-Oct-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (1 อัตรา)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ความรู้ความชำนาญ Microsoft Office

15-Oct-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (1 อัตรา)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ความรู้ความชำนาญ Microsoft Office

15-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.