• จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
  • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในงานจัดซื้อ

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.